Публикации

.

Година: 2008
Брой: 1
Автор/и: Българската политика спрямо Република Македония: препоръки за развитието на добросъседски отношения след приемането на България в ЕС и в контекста на разширението на ЕС и НА ТО в Западните Балкани
Заглавие: Ст. н. с. д-р Любомир Иванов
Резюме:

БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИКА СПРЯМО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ: ПРЕПОРЪКИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОБРОСЪСЕДСКИ ОТНОШЕНИЯ СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА БЪЛГ АРИЯ В ЕС И В КОНТЕКСТА НА РАЗШИРЕНИЕТО НА ЕС И НАТО В ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ

Широк кръг от експерти под ръководството на ст.н.с. Любомир Иванов разглеждат специфичните проблемни моменти в отношенията между България и Република Македония и предлагат действия за тяхното трайно решение, като бегло се маркират и други релевантни мерки, напр. общи инфраструктурни и други проекти (включително по линия на ЕС и НАТО), български инвестиции в икономиката на Република Македония, по-улеснено даване на българско гражданство на лица от балканските страни с български произход и стимулиране на техния достъп до български висши училища - мерки, които благоприятстват решаването, без обаче да могат сами по себе си да решат въпросните проблемни моменти. Разработката е фокусирана върху българската политика спрямо Република Македония. Отделни действия и политики по отношение на
трети страни, както и на ЕС и НАТО, са предложени, доколкото са съществено необходими за постигане на свързаните с Република Македония цели.

Пълен текст - pdf: PDF document 2 Българската политика спрямо Република Македония препоръки за развитието на добросъседски отношения след приемането на България в ЕС и в контекста на разширението на ЕС и НА ТО в Западните Балкани.pdf