Публикации

.

Година: 2008
Брой: 1
Автор/и: Проф. д. ист. н. Трендафил Митев
Заглавие: Възстановяване и обогатяване на основните политически символи на българската държавност след 1878 г.
Резюме:

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБОГАТЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИМВОЛИ НА БЪЛГАРСКА ТА ДЪРЖАВНОСТ СЛЕД 1878 г.

Проф. д. ист. н. Трендафил Митев

В статията се разглежда създаването на основните държавнически политически символи, в чиято същност според проф. д. ист. н. Трендафил Митев е заложена дълбока мъдрост, отразяваща конкретни специфики от битието на дадения народ. Важността на държавните символи като фактор в политическия процес е наложила създаването и на самостоятелни клонове на хуманитарното знание за тяхното изучаване. Авторът разглежда пътя на основните политически символи на българс ката държавност и твърди, че към началото на свободния политически живот всредите на българската нация е приключил и процесът, свързан с осмислянето и утвърждаването и на основните символи на държавността и към третата четвърт на XIX век българите вече са напълно съзрели в политическо отношение, за да се самоуправляват в границите на свое независимо отечество.

Пълен текст - pdf: PDF document 1 Възстановяване и обогатяване на основните политически символи на българската държавност след 1878 г..pdf