Публикации

.

Година: 2008
Брой: 2
Автор/и: Проф. д-р ик. н. Владимир Чуков
Заглавие: Юсеф ал Йири - военният идеолог и енциклопедист
Резюме:

ЮСЕФ АЛ ЙИРИ - ВОЕННИЯТ ИДЕОЛОГ И ЕНЦИКЛОПЕДИСТ

Проф. д-р ик. н. Владимир Чуков

В статията авторът описва основни моменти от живота, творчеството и дейността на шейх Абу Мохамед Юсеф бин Салех ал Йири като един от най-впечатлявашите муджахидини - идеолози на световното салафитско движение, роден и възпитан в консервативния дух на саудитското традиционалистко общество, моделиран според критериите на алкайдисткия елит и по-специално на антуража на У сама бин Ладен, оставил изключително големи следи в световната джихадистка мисъл.
Юсеф ал Йири е един от пионерите в използването на интернет за целите на алкайдистката пропаганда и основен автор на електронното издание "Лагерът на сабята", теоретико-приложен орган на саудитския клон на Ал Кайда наред с "Гласа на джихада". Там той развива своите виждания за ефективните военни техники, джихадистката стратегия и тактики в борбата срещу саудитското правителство и "ционисто-кръстоносците".

Пълен текст - pdf: PDF document 7 Юсеф ал Йири - военният идеолог и енциклопедист.pdf