Публикации

.

Година: 2008
Брой: 2
Автор/и: Доц. д-р Момчил Дойчев Баджаков, д-р Имер Исмаили
Заглавие: Манипулацията с политическата терминология в медийната комуникация по време на въоръжения конфликт в Македония от 2001 г.
Резюме:

МАНИПУЛАЦИЯТА С ПОЛИТИЧЕСКАТА ТЕРМИНОЛОГИЯ В МЕДИЙНАТА КОМУНИКАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА ВЪОРЪЖЕНИЯ КОНФЛИКТ В МАКЕДОНИЯ ОТ 2001 Г.

Доц. д-р Момчил Дойчев Баджаков, д-р Имер Исмаили

Авторите правят теоретичен анализ на политическата терминология и идейно-политическата съвместимост на използваните понятия в медийната комуникация при отразяването на въоръжения конфликт в Македония от 2001 г„ налагащ най-настойчиво изясняване на случилото се тогава за самото македонско общество, тъй като според тях и до днес съществува неяснота относно избухналия въоръжен конфликт, потушен с решаващата помощ на международната общност. Анализът на тия процеси на базата на използваната в масовата комуникация терминология изисква от изследователите отговор на въпроса: какво все пак се случи в Македония през 2001 г. - контролиран конфликт, културен конфликт, конфликт на интереси на политическите партии, тероризъм, държавен тероризъм, междуетнически конфликт, граждански конфликт, междуетническа война, гражданска война или интернационален конфликт - основните термини, използвани в политическата комуникация за определянето на случилото се в Македония през 2001 г., чието изясняване е първостепенна изследователска задача.

Пълен текст - pdf: PDF document 4 Манипулацията с политическата терминология в медийната комуникация по време на въоръжения конфликт в Македония от 2001 г..pdf