Публикации

.

Година: 2008
Брой: 2
Автор/и: д-р Петър Петров-Митов
Заглавие: Глобална система за международна сигурност през XXI век /изборите в САЩ и бъдещето на НА ТО/
Резюме:

ГЛОБАЛНА СИСТЕМА ЗА МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ ПРЕЗ XXI BEK /изборите в САЩ и бъдещето на НАТО/

д-р Петър Петров-Митов

В съвременните условия на динамични обществени промени подържането на системата на международните отношения в състояние на сигурност и създаването на подходящи условия за нейната дългосрочна стабилност изисква подходящи механизми за управление на промените, за намаляване на неопределеността на бъдещето, за разработването на най-вероятните и предпочитани сценарии за развитието на тази система в дългосрочна перспектива. Доколкото обаче бъдещето реално не съществува и се формира от нашите действия в настоящето, проблемът за управлението на промените се превръща в актуална потребност, в приоритет на сегашната политика в сферата на сигурността, както и в приоритет на политологията и външнополитическото прогнозиране.

Пълен текст - pdf: PDF document 3 Глобална система за международна сигурност през XXI век (изборите в САЩ и бъдещето на НА ТО).pdf