Публикации

.

Година: 2008
Брой: 2
Автор/и: Проф. д-р Нина Дюлгерова
Заглавие: Енергетика + Евразия = европейска и глобална сигурност?
Резюме:

РЕЗЮМЕТА
на поместените статии
и други по-важни материали
ЕНЕРГЕТИКА+ ЕВРАЗИЯ =ЕВРОПЕЙСКА И ГЛОБАЛНА СИГУРНОСТ?

Проф. д-р Нина Дюлгерова

Неразривната връзка между стратегическите суровини и огнищата на напрежение в Кавказ и на Балканите очертават параметрите на сигурността в Европа и в света, чиято зависимост от каспийския нефт и газ, както и от Русия, все повече нараства. Опитите да участва активно във всяка инициатива на субрегионално, регионално и глобално ниво, все още не успяват да утвърдят водеща роля на Брюксел в интересуващите го процеси. Все още разногласията вътре в Европейския съюз по отношение на енергийните проекции, засягащи евразийското пространство, не успяват да очертаят достатъчно ясно параметрите на европейската сигурност и стратегия, както и тяхната реализация. В бъдещето остават отговорите на въпросите, свързани с енергийните планове и стратегии на ЕС, Русия, черноморските държави. Според авторката остава и надеждата, че тяхното осъществяване ще бъде свързано със съобразяването с екологичните опасности и социално-икономическите тежнения на обществата, обитаващи Черноморския регион.

Пълен текст - pdf: PDF document 1 Енергетика + Евразия = европейска и глобална сигурност.pdf