Публикации

.

Година: 2008
Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:

Съдържание
ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА
Проф. д-р Нина Дюлгерова
Енергетика + Евразия = европейска и глобална сигурност? /

Доц. д-р Николай Слатински
Конфликти и сигурност: йерархични vs. мрежови структури /

д-р Петър Петров-Митов
Глобална система за международна сигурност през XXI век /изборите в САЩ и бъдещето на НА ТО/ /

 ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
Доц. д-р Момчил Дойчев Баджаков, д-р Имер Исмаили
Манипулацията с политическата терминология в медийната комуникация по време на въоръжения конфликт в Македония от 2001 г. /

Доц. д-р Мария Чавдарова
Политическа система на Република Словения /

годишнини
Доц. д-р Искра Баева
Мястото на "Пражката пролет'68" в международните отношения/

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Проф. д-р ик. н. Владимир Чуков
Юсеф ал Йири - военният идеолог и енциклопедист /

д-р Mиленa Калфова
Случаят "Косово" и американският мондиализъм /

д-р Николай Попов
Глобалiизацията като комплексно-интегративен процес /

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО
Мирослава Йорданова
Същност и правна характеристика на международните морски престъпления/ ·

Нашите автори /

Резюмета/

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 sadarjanie.pdf