Публикации

.

Година: 2008
Брой: 4
Автор/и: Вероника Стоилова
Заглавие: Кипърският въпрос като проблем на международните отношения на Балканите - 1955 - 1983 г. Характеристики и еволюция
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 1 Кипърският въпрос като проблем на международните отношения на Балканите - 1955 - 1983 г. Характеристики и еволюция.pdf