Публикации

.

Година: 2015
Брой: 2
Автор/и: Д-р Елена Фичерова
Заглавие: Правни аспекти на граничния контрол, осъществяван от органите на Гранична полиция на чужденците в Република България
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 7 Правни аспекти на граничния контрол, осъществяван от органите на Гранична полиция на чужденците в Република България.pdf