Публикации

.

Година: 2009
Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р ик. н. Владшнир Чуков
Заглавие: Конфликтът в Газа и "централната'" външна политика на Турция
Резюме:

КОНФЛИКТЪТ В ГАЗА И "ЦЕНТРАЛНАТА" BЪHШHA ПОЛИТИКА НА ТУРЦИЯ

Проф. д-р ик.н. Владимир Чуков

Проф. Владимир Чуков разглежда безпрецедентната политическа активизация на официална Анкара по кризата в Газа. Може би за пръв път управляващото в Турция правителство се ангажира толкова категорично с позиция по конфликта в Близкия Изток. През последните 60 години Анкара се е опитвала винаги да поддържа баланс между двете противникови сили в този чувствителен регион, но сегашният период
бележи една  от най-ниските точки в традиционно добрите турскоюраелски отношения. Тя не е ··държава периферия'', каквато е била по   време на Студената война като крепост на капитализма. Турция вече не  изпълнява функцията на буфер между западния капитали31,м и източния социализъм. Също така не е и "държава мост·· между свободния и несвободния свят. Понастоящем Турция играе ролята на "държавацентър··. която разполага с достатъчен ресурс. ·за да гарантира своя мир и стабилност и тези на своите съседи.

Пълен текст - pdf: PDF document 7 Конфликтът в Газа и централната външна политика на Турция.pdf