Публикации

.

Година: 2009
Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Йордан Величков
Заглавие: Външната политика на президента Барак Обама. Очаквания и реалност
Резюме:

ВЪННШНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕЗИДЕНТА БАРАК ОБАМА. ОЧАКВАНИЯ И РЕАЛНОСТ
доц.д-р Йордан Величков

Доц. д-р Йордан Величков прави кратък преглед на първите управленски ходове на новата американска администрация. отчитаща провалите на президента Джордж Буш в двете основни наравления - финансово-икономическата сфера и външна политика. поради което в тези области се насочват и усилията за радикално разрешаване на проблемите. Разгледани са първите външнополитически стъпки на Барак Обама. включващи конференция по сигурността в Мюнхен. борба с климатичните промени. необходимост от развитие и разширяване на сътрудничеството с Русия по отношение на Афганистан и Иран, подобряване на отношенията с Турция като сериозен фактор в усилията за решаване на Близкоизточната криза. Според, автора има достатъчно основания да се предполага. че администрацията на Обама ще води различна от досегашната външна политика. особено по отношение на средствата ·за нейното осъществяване. тъй като вече не се говори за разпространението на либералната демокрация и пазарната икономика, а за "умна сила'·. която да съчетава дипломацията и военната сила с инструментите на международното право.

Пълен текст - pdf: PDF document 2 Външната политика на президента Барак Обама. Очаквания И реалност.pdf