Публикации

.

Година: 2009
Брой: 2
Автор/и: Гл.ас. д-р Кремен Маринов
Заглавие: Сто години от рождението на проф. Владимир Кутиков
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 8 Сто години от рождението на проф. Владимир Кутиков.pdf