Публикации

.

Година: 2009
Брой: 2
Автор/и: Гергана Атанасова
Заглавие: Компютърът - мощно средство за усъвършенстване на правните отношения и източник за извършването на измами
Резюме:

КОМПЮТЪРЪТ- МОЩНО СРЕДСТВО ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ИЗТОЧНИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ИЗМАМИ

Гергана Атанасова

В статията се разглежда създаването и еволюционното развитие на комmотъра и неговия огромен принос за усъвършенстване на обществените отношения. Компютърът е проницателно технологично откритие, което съществено променя начина на създаване, ползване, обработване, съхраняване и разпространение на информацията. Информацията, която се съхранява в компютъра, е в електронна форма. Наред с тази положителни свойства на компютърната технология, тя създава и предпоставки за злоупотреба с данните, съхранявани в компютъра. Появява се компютърна престъпност, една от формите на която е компютърната измама.

Пълен текст - pdf: PDF document 6 Компютърът - мощно средство за усъвършенстване на правните отношения.pdf