Публикации

.

Година: 2009
Брой: 2
Автор/и: Иво Цеков
Заглавие: Новите средства на ядреното сдържане и бъдещето на стратегическата триада
Резюме:

НОВИТЕ СРЕДСТВА НА ЯДРЕНОТО СДЪРЖАНЕ И БЪДЕЩЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ТРИАДА

Иво Цеков

Авторът разглежда трите елемента на Новата триада, свързани заедно чрез методите за управление, контрол и планиране. Управлението и контролът - включително и комуникациите между политици, командни центрове и пряко изпълняващи звена - позволяват санкционираната, комбинирана и ефективна употреба на нападателните и отбранителните мощности. Концепцията за Новата триада представлява съществена промяна в мисията на ядрените - а и конвенционалните - оръжия. Въпреки че тя е официално формулирана от Вашингтон, няма съмнение, че ще бъде взета под внимание и от всички останали ядрени сили. Иво Цеков прогнозира, че по този начин Новата триада ще се превърне в основен фактор, определящ ядреното сдържане през новия век, което му дава основание да разгледа по-подробно нейната постановка и по какво се отличава тя от старата стратегическа триада, доминирала силовите отношения в продължение на половин век.

Пълен текст - pdf: PDF document 5 Новите средства на ядреното сдържане и бъдещето на стратегическата.pdf