Публикации

.

Година: 2009
Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:

Съдържание
ДОКУМЕНТИ
Стратегия за националната сигурност на Руската федерация до 2020 година / 7

ПРОБЛЕМИ НА ИСЛЯМА
Проф. д-р на филол. н. Цветан Теофанов
Политическият ислям в Близкия изток и евроислямът / 37

Доц. д-р Ибрахим Ялъмов
Ислям и демокрация / 58

БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ
Александър Адлер
България в нова Европа / 71

Иво Цеков
Новите средства на ядреното сдържане и бъдещето на стратегическата триада/ 88

КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ, МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
Гергана Атанасова
Компютърът - мощно средство за усъвършенстване на правните отношения и източник за извършването на измами /  97

Христо Проданов
Интернет и промените в социалните общности / 113

ГОДИШНИНИ
Гл.ас. д-р Кремен Маринов
Сто години от рождението на проф. Владимир Кутиков / 122

РЕЦЕНЗИИИ АНОТАЦИИ
Пламена Златева
Национално, балканско и европейско, конвергентност и диверrентност/ 126

Нашите автори/ 132

Резюмета/ 134

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 sadarjanie.pdf