Публикации

.

Година: 2015
Брой: 2
Автор/и: Гл. ас. д-р Диана Ковачева
Заглавие: Ролята на ООН в развитието на международното наказателно правосъдие след създаването на Международния наказателен съд
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 2 Ролята на ООН в развитието на международното наказателно правосъдие след създаването на Международния наказателен съд.pdf