Публикации

.

Година: 2015
Брой: 2
Автор/и: Проф. д-р Надя Бояджиева
Заглавие: Разведряването в Европа през 70-те години на ХХ в. и двуполюсната международна система (някои теоретични, правни и исторически аспекти)
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 1Разведряването в Европа през 70-те години на ХХ в. и двуполюсната международна система (някои теоретични, правни и исторически аспекти).pdf