Публикации

.

Година: 2010
Брой: 2
Автор/и: Александар Язич
Заглавие: Обществените линии на разделението в Украйна
Резюме:

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ЛИНИИ НА РАЗДЕЛЕНИЕТО В УКРАЙНА

Александар Язич

Авторът на статията разглежда етническите, религиозните и социалноикономическите разделения в Украйна. Част от населението на Украйна има ясно чувс-rво за национална идентичност. Но съществува друга дилема, която сериозно усложнява етническата структура. Религиозните разделения са най-видни. Голям брой религиозни организации в Украйна ги правят дори по-очевидни. Точно като в бившите социалистически републики, след разпадането на Съветския съюз и промяната в икономическата система, в Украйна социално-икономическите разделения започват да стават все посилни, което също става очевидно благодарение на новопоявилите се олигархични групи. Посоката на външната политика, т. е. вземането на решение относно интегрирането в НА ТО и в ЕС или създаването на потесни връзки с Русия ще зависи от промените в тези три социални линии на разделение.

Пълен текст - pdf: PDF document 7 Обществените линии на разделението в Украйна.pdf