Публикации

.

Година: 2010
Брой: 2
Автор/и: Гл. ас. д-р Юлиана Матеева
Заглавие: Сравнителноправно изследване на възможностите за обогатяване на българската санкционна система за непълнолетните
Резюме:

СРАВНИТЕЛНОПРАВНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА САНКЦИОННА СИСТЕМА ЗА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Гл. ас. д-р Юлиана Матеева

Настоящото изложение разглежда въпросите, свързани с наказанията по българското наказателно право и възможностите за разширяване на санкционната система за непълнолетните чрез допълването й с някои от предвидените за пълнолетните лица наказания. Предложенията de lege ferenda са направени въз основа на проучване на чуждестранния опит и практики.

Пълен текст - pdf: PDF документ 6 Сравнителноправно изследване на възможностите за обогатяване на българската санкционна система за непълнолетните.pdf