Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2014 Брой: 1 и 2
Автор/и:
Заглавие: ред.-колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.1red.-колегия.pdf

Година: 2014 Брой: 1 и 2
Автор/и:
Заглавие: съдържание
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 съдържание.pdf

Година: 2014 Брой: 1 и 2
Автор/и: Посланик Марси Рийс
Заглавие: Върховенството на закона
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 1 Върховенството на закона.pdf

Година: 2014 Брой: 1 и 2
Автор/и: Проф. д-р Милан Миланов
Заглавие: Суверенитетът днес – въпрос на равновесие и взаимодействие
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 2 Суверенитетът днес – въпрос на равновесие и взаимодействие.pdf

Година: 2014 Брой: 1 и 2
Автор/и: Проф. д-р Пенчо Пенев
Заглавие: Българското конституционно правосъдие и защитата на основните права
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 3 Българското конституционно правосъдие и защитата на основните права.pdf

Година: 2014 Брой: 1 и 2
Автор/и: Проф. д-р Стойко Стойков, д-р Петър Маринов, Йосиф Кочев
Заглавие: Сигурността и несигурността – основни елементи в генезиса на понятието „национална сигурност”
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 4 Сигурността и несигурността – основни елементи в генезиса на понятието „национална сигурност”.pdf

Година: 2014 Брой: 1 и 2
Автор/и: Доц. д-р Иван Цветанов
Заглавие: Обзор на някои емблематични решения от практиката на Европейския съюз по приложение на доктрината за съществените съоръжения
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 5 Обзор на някои емблематични решения от практиката на Европейския съюз по приложение на доктрината за съществените съоръжения.pdf

Година: 2014 Брой: 1 и 2
Автор/и: Д-р Анна Христова
Заглавие: Нови тенденции в политиката на ЕС по изменение на климата
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 6 Нови тенденции в политиката на ЕС по изменение на климата.pdf

Година: 2014 Брой: 1 и 2
Автор/и: Д-р Теодора Делисивкова
Заглавие: Правна уредба на политиката за развитие в Република България
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 7 Правна уредба на политиката за развитие в Република България.pdf

Година: 2014 Брой: 1 и 2
Автор/и: Владимир Бабанов
Заглавие: Ще запази ли Америка статута си на глобална суперсила?
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 8 Ще запази ли Америка статута си на глобална суперсила.pdf