Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2010 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: корица на броя
Резюме:


Пълен текст - pdf: Image (JPEG) koritsa.jpg

Година: 2010 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: ред.-колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.1 ред.-колегия.pdf

Година: 2010 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 съдържание.pdf

Година: 2010 Брой: 1
Автор/и: Гл. ас. д-р Николай Попов
Заглавие: Взаимодействие между правото и морала в международните отношения
Резюме:

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПРАВОТО И МОРАЛА В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Гл. ас. д-р Николай Попов

В статията е представена необходимостта от анализирането и осмислянето на интегративните връзки и взаимодействия между правото и морала в международните отношения при условията на глобализация на човешкото общество. Правните и моралните норми регулират поведението на човека във всички сфери на човешкия живот. От тяхното съблюдаване зависят нормалното развитие на обществото и проявленията на неговите дефекти.

Пълен текст - pdf: PDF document 1 Взаимодействие между правото и морала в международните отношения.pdf

Година: 2010 Брой: 1
Автор/и: Гл. ас. д-р Диана Иванова
Заглавие: Как рухна "държавният социализъм" в Централна Европа
Резюме:

КАК РУХНА "ДЪРЖАВНИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ" В ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА

Гл. ас. д-р Диана Иванова

През 1989 г. Полша, Унгария и Чехословакия отхвърлят системата от съветски тип и започват изграждането на демократична държава с действаща пазарна икономика. Началото е поставено в Полша, която е с най-нестабилна икономика, но с най-активна опозиция в Източна Европа. Под натиска на "Солидарност" се провеждат разговори около "кръглата маса", на които властите и опозицията постигат компромисни споразумения, предопределящи постепенната смяна на системата. В Унгария комунистическият елит започва промените "отгоре". Той допуска слабата опозиция до властта преди самите избори. За разлика от полските и унгарските управляващи, властите в Чехословакия отказват да либерализират своя режим, дори и след като остават без подкрепата на Москва. Неадекватните им действия по време на "нежната революция" от ноември 1989 г. правят компромиса
невъзможен и водят до безусловната смяна на системата в страната.

Пълен текст - pdf: PDF document 2 Как рухна държавният социализъм в Централна Европа.pdf

Година: 2010 Брой: 1
Автор/и: Александар Язич
Заглавие: Обществените линии на разделението в Украйна
Резюме:

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ЛИНИИ НА РАЗДЕЛЕНИЕТО В УКРАЙНА

Александар Язич

Авторът на статията разглежда етническите, религиозните и социално-икономическите разделения в Украйна. Част от населението на Украйна има ясно чувство за национална идентичност. Но съществува друга дилема, която още повече усложнява етническата структура. Религиозните разделения са най-видни. Голям брой религиозни организации в Украйна ги правят дори по-очевидни. Точно както в бившите социалистически републики, след разпадането на Съветския съюз и промяната в икономическата система в Украйна социалноикономичските разделения започват да стават все по-силни, което също става очевидно . благодарение на новопоявилите се олигархични групи. Посоката на външната политика, т. е. вземането на решение относно интегрирането в НА ТО и в ЕС или създаването на по-тесни връзки с Русия, ще зависи от промените в тези три социални линии на разделение.

Пълен текст - pdf: PDF document 4 Обществените линии на разделението в Украйна.pdf

Година: 2010 Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Жеко Кьосев
Заглавие: Човекът, който създаде съвременна Франция (Политически портрет на генерал Шарл дьо Гол)
Резюме:

ЧОВЕКЪТ, КОЙТО СЪЗДАДЕ СЪВРЕМЕННА ФРАНЦИЯ
(Политически портрет на генерал Шарл дьо Гол)

Доц. д-р Жеко Кьосев

Шарл дьо Гол започва пътя си към голямата политическа сцена почти инкогнито, а го завършва с ореола на един от най-големите политически мъже на Франция и в света. Една от основните причини, поради които генералът влиза с главни букви във фр~нската политическа история, е неговата . прецизно изградена система от възгледи върху политиката. Днес много политолози в света с основание твърдят, че едно отголемите явления в политическия живот през втората половина на ХХ в. е голизмът. Голисткият модел за държавно управленле бе част от многообразието на идеи във френската политическа мисъл. Повечето от тях отдавна са забравени не само в света, но и в самата Франция, докато докрината на дьо Гол надживя своя създател. Измина половин век от нейното прилагане, а и днес тя продължава да е актуална в основните си компоненти. Най-яркото доказателство за това е фактът, че следващите френски президенти не направиха съществени изменения в модела на политическо управление, утвърден от дьо Гол след 1958 г.

Пълен текст - pdf: PDF document 5 Човекът, който създаде съвременна Франция (Политически портрет на генерал Шарл дьо Гол.pdf

Година: 2010 Брой: 1
Автор/и: Алекса Джилас
Заглавие: Дьо Гол и лутанията на съвременна Европа
Резюме:

ДЬО ГОЛ И ЛУТАНИЯТА НА СЪВРЕМЕННА ЕВРОПА

Алекса Джилас

В портрета, който прави на може би най„великия френски държавник от периода след Втората световна война __;_:генерал Шарл дьо Гол, Алекса Джилас се е опитал (и е успял) да разкрие неповторимостта не само на лидера, а и на човека. Авторът обръща внимание както на безспорната харизма на Шарл дьо Гол, така и на някои негови укорими действия и бездействия. Независимо от това (а може би именно поради това), читателят възприема и текста, и неговия обект с разбиране и с лесно обясними симпатии.

Пълен текст - pdf: PDF document 6 Дьо Гол и лутанията на съвременна Европа.pdf

Година: 2010 Брой: 1
Автор/и: Гл. ас. д-р Чавдар Стоянов
Заглавие: За съответствието между международната и вътрешната уредба относно мерките срещу финансирането на тероризма
Резюме:

ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ МЕЖДУНАРОДНАТА И ВЪТРЕШНАТА УРЕДБА ОТНОСНО МЕРКИТЕ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

Гл. ас. д.,.р Чавдар Стоянов

Статията на rл. ас. д-р Чавдар Стоянов е посветена на съответствието между международната и националната уредба относно мерките срещу финансирането на тероризма. През последните десетилетия терористичната дейност надхвърля националните територии на държавите и придобива ясно очертани международни измерения. Противодействието 8 рамките на отделно взета държава не е възможно. Именно в това се крие и причината държавите да търсят обединяване на своите усилия чрез .сближаване и уеднаквяване· на.· националните си законодателства в, борбата срещу тероризма. Авторът подчертава, че Република България е ратифицирала и обнародвала· почти всички основни международни инструменти за преследване и наказване на
различните форми на тероризъм, като същевременно се е присъединила
и към основните международноправни ·актове в областта. на екстрадицията и цялостното междудържавно съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Пълен текст - pdf: PDF document 7 За съответствието между международната и вътрешната уредба относно мерките срещу финансирането на тероризма.pdf

Година: 2010 Брой: 1
Автор/и: Гл. ас. д-р Манол Станин
Заглавие: Международноправни аспекти на отрицателното въздействие върху благата
Резюме:

МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ АСПЕКТИ НА ОТРИЦАТЕЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ БЛАГАТА

Гл. ас. д-р Манол Станин

Правото отразява благата, за да регламентира усвояването на полезните им свойства и чрез тяхното институционализиране установява възможността за правомерното им увреждане с оглед на постигането на законово · определени цели. Начините, средствата и формите на отрицателно въздействие, както и върху кои блага това е допустимо, са отразени в нормите на вътрешното и международното право. Всяко посегателство върху тези блага, когато е съответно на тези разпоредби, се определя като законосъобразно и полезно за демократичното общество.

Пълен текст - pdf: PDF document 8 Международноправни аспекти на отрицателното въздействие върху благата.pdf