Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2009 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: корица на броя
Резюме:


Пълен текст - pdf: Image (JPEG) koritsa.jpg

Година: 2009 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: Редакционна колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.1 red-kolegiya.pdf

Година: 2009 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:

Съдържание
САЩ след Джордж Буш

Проф. д-р Чавдар Николов
Барак Обама и възможниtе промени / 11

Доц. д-р Йордан Величков
Външната политика на президента Барак Обама. Очаквания и реалност /16

Сергей Лавров
Да се отърсим от оковите на Студената война / 23

Александр Хра.11чихин
Русия може да получи "голяма двойка" Збигнев Бжежински се обяви за съюз на САЩ и Китай / 25

Владимир. Радомирович
Какво мисли Хилари за НИС? / 31

Иво Цеков
Приоритети и цели на американската външна политика при Барак Обама / 34

Войната за Газа
Проф. д-р ик. н. Владшнир Чуков
Конфликтът в Газа и "централната'" външна политика на Турция/ 50

Мирослава Цонева
Трагедията в Газа - поредният епизод от безкрайната палестинска трагедия / 55

Интервю на списание "Международна политика" с Негово Превъзходятелство д-р Ахмед ал-Мадбух, Посланик на Държавата Палестина в София / 72

"Войната" за газа
Проф. д-р Нина Дюлгерова
Кавказки гамбит / 77

Доц. д-р Васил Сивов
Европейски газови конфликти - заплахи и решения / 84

Кирил Ичиев
Газовата зависимост на България от Русия. А сега накъде?! 101

Проблеми на сигурността
Проф. д-р ик. н. Димитър Йончев
Относно въпроса за променливите при класифицирането на политическите системи / 109

Гл. ас. д-р Николай Марин
Роля и място на Европол и Евроюст в сътрудничеството по полицейски и наказателноправни въпроси / 116

Ст. ас. д-р Чавдар Стоянов
Трафикът на хора като престъпление с международен елемент/ 127

Научен живот
Мария Бакалова, Татяна Манчева
Процесите на евроинтеграция в Югоизточна Европа и тяхното въздействие върху балканските национализми/ 137

Нашите автори / 146

Резюмета / 150

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 sadarjanie.pdf

Година: 2009 Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Чавдар Николов
Заглавие: Барак Обама и възможниtе промени
Резюме:

БАРАК OБAMA И ВЪЗМОЖНИТЕ ПРОМЕНИ

Проф  д-р Чавдар Николов

Авторът разглежда наследството от управлението на Джордж Буш, което не получава от анализаторите положителна оценка. в светлината на възможнитс промени. които предстои да направи новият американски президент. Според проф. д-р Чавдар Николов Барак Обама притежава - завидна енергия. динамизъм и желание за смели, далече отиващи реформи, като такъв следва да бъде подходът за оценяване на усилията му за справяне с икономическата и финансовата криза. Президентът национално отговорно и приемствено помага на промишлеността и на финансовия сектор на страната си. кондиционирано инжектирайки в тях ликвидност. Дали обаче това ще се окаже достатъчно и докога ще продължи настоящата сериозна депресия.е още много рано да се предвиди. Но по-бързото съвземане на американското стопанство ще благоприятства реформите на Обама.

Пълен текст - pdf: PDF document 1 Барак Обама и възможните промени.pdf

Година: 2009 Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Йордан Величков
Заглавие: Външната политика на президента Барак Обама. Очаквания и реалност
Резюме:

ВЪННШНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕЗИДЕНТА БАРАК ОБАМА. ОЧАКВАНИЯ И РЕАЛНОСТ
доц.д-р Йордан Величков

Доц. д-р Йордан Величков прави кратък преглед на първите управленски ходове на новата американска администрация. отчитаща провалите на президента Джордж Буш в двете основни наравления - финансово-икономическата сфера и външна политика. поради което в тези области се насочват и усилията за радикално разрешаване на проблемите. Разгледани са първите външнополитически стъпки на Барак Обама. включващи конференция по сигурността в Мюнхен. борба с климатичните промени. необходимост от развитие и разширяване на сътрудничеството с Русия по отношение на Афганистан и Иран, подобряване на отношенията с Турция като сериозен фактор в усилията за решаване на Близкоизточната криза. Според, автора има достатъчно основания да се предполага. че администрацията на Обама ще води различна от досегашната външна политика. особено по отношение на средствата ·за нейното осъществяване. тъй като вече не се говори за разпространението на либералната демокрация и пазарната икономика, а за "умна сила'·. която да съчетава дипломацията и военната сила с инструментите на международното право.

Пълен текст - pdf: PDF document 2 Външната политика на президента Барак Обама. Очаквания И реалност.pdf

Година: 2009 Брой: 1
Автор/и: Сергей Лавров
Заглавие: Да се отърсим от оковите на Студената война
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 3 Да се отърсим от оковите на Студената война.pdf

Година: 2009 Брой: 1
Автор/и: Александр Храмчихин
Заглавие: Русия може да получи "голяма двойка" Збигнев Бжежински се обяви за съю3 на САЩ и Китай
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 4 Русия може да получи голяма двойка Збигнев Бжежински се обяви за съюз на САЩ и Китай.pdf

Година: 2009 Брой: 1
Автор/и: Владимир Р адомирович
Заглавие: Какво мисли Хилари за НИС?
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 5 Какво мисли Хилари за НИС.pdf

Година: 2009 Брой: 1
Автор/и: Иво Цеков
Заглавие: Приоритети и цели на американската външна политика при Барак Обама
Резюме:

ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА АМЕРИКАНСКАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА ПРИ БАРАК ОБАМА

Иво Цeков

Президенските избори от ноември миналата година бяха най-очакваното политическо събитие на 2008 г. С идването си на власт Барак Обама се превърна не само в символ на желанието за промяна, обхванало американското общество, но и в лидер на най-могъщата държава в света. Същевременно тежкото наследство, което администрацията на Джордж У. Буш оставя след себе си, поставя много предизвикателства пред младия и амбициозен президент. Той ще трябва да реши проблема с американската ангажираност в Афганистан и Ирак,
както и да намери общ език със своя руски колега Дмитрий Медведев. Въпреки масовата позитивна реакция относно неговия избор от страна на Европа, нейните лидери също имат собствени интереси и Обама ще трябва да се постарае, за да заздрави традиционно добрите трансатлантически отношения. Най-сетне, макар и не предмет на настоящата статия. световната финансова криза не може да бъде пренебрегвана като фактор във външната политика на Обама, най-малкото защото бюджетните ограничения могат да попречат на
реализирането на някои от неговите мащабни планове. Така много скоро след преминаването на първоначалната вълна от оптпмизъм, идва ред на трезва преценка за проблемите и предизвикателствата, които стоят пред външната политика на Барак Обама - политика, която за добро или лошо дава пряко отражение върху съдбата на целия свят.

Пълен текст - pdf: PDF document 6 Приоритети и цели на американската външна политика при Барак Обама.pdf

Година: 2009 Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р ик. н. Владшнир Чуков
Заглавие: Конфликтът в Газа и "централната'" външна политика на Турция
Резюме:

КОНФЛИКТЪТ В ГАЗА И "ЦЕНТРАЛНАТА" BЪHШHA ПОЛИТИКА НА ТУРЦИЯ

Проф. д-р ик.н. Владимир Чуков

Проф. Владимир Чуков разглежда безпрецедентната политическа активизация на официална Анкара по кризата в Газа. Може би за пръв път управляващото в Турция правителство се ангажира толкова категорично с позиция по конфликта в Близкия Изток. През последните 60 години Анкара се е опитвала винаги да поддържа баланс между двете противникови сили в този чувствителен регион, но сегашният период
бележи една  от най-ниските точки в традиционно добрите турскоюраелски отношения. Тя не е ··държава периферия'', каквато е била по   време на Студената война като крепост на капитализма. Турция вече не  изпълнява функцията на буфер между западния капитали31,м и източния социализъм. Също така не е и "държава мост·· между свободния и несвободния свят. Понастоящем Турция играе ролята на "държавацентър··. която разполага с достатъчен ресурс. ·за да гарантира своя мир и стабилност и тези на своите съседи.

Пълен текст - pdf: PDF document 7 Конфликтът в Газа и централната външна политика на Турция.pdf