Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2005 Брой: 3
Автор/и:
Заглавие: корица на броя
Резюме:


Пълен текст - pdf: Image (JPEG) koritsa.jpg

Година: 2005 Брой: 3
Автор/и:
Заглавие: Редакционна колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0,1 red-kolegiy.pdf

Година: 2005 Брой: 3
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:

Съдържание

От издателя
Проф. д-р Александър Воденичаров
Необходимо е да се утвърждава дисциплината „Международни отношения" /5

Политика, право, история

Кофи Анан
ООН: време за промяна /10

Доц. д-р Васил Сивов
Глобализация и европеизация - трансформация на международните структури /24

Проф.д-р Евгени Танчев
Международни и европейски правни стандарти на демократичните избори  /33

Д-р Нора Димитрова
Венецуела - ново лице в Латинска Америка (Уго Чавес в голямата политика)  /59

Ст.н.с. д-р. Николай Георгиев
Мисията на Стойчо. Мошанов през август 1944, опит за нов прочит  /87

Научно-информационен блок

Д-р Панайот Карамихайлов
Избори 120051 и външната политика на страната - заключения от една студентска прогноза  /121

Архивите проговарят
Последните преговори на Чаушеску (декември 1989)  /126

В помощ на студента международиик
Виенска конвенция за дипломатическите отношения 1961  /141

За нашите автори  /161

Резюмета /163

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 sadarjanie.pdf

Година: 2005 Брой: 3
Автор/и: Проф. д-р Александър Воденичаров
Заглавие: Необходимо е да се утвърждава дисциплината „Международни отношения"
Резюме:

НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ УТВЪРЖДАВА ДИСЦИПЛИНАТА „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ"

Проф. д-р. Александър Воденичаров

Председателят на Издателско-редакционния съвет обръща внимание върху някои проблеми, свързани с институционното утвърждаване на тази модерна академична дисциплина и призовава за нейното развитие като пълноценна мултидисциплинарна наука, пряко свързана с бъдещето на страната и нейното плодотворно участие в международния живот.

Пълен текст - pdf: PDF document 1 Необходимо е да се утвърждава дисциплината Международни отношения.pdf

Година: 2005 Брой: 3
Автор/и: Кофи Анан, Генерален секретар на ООН
Заглавие: ООН: време за промяна
Резюме:

ООН: ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА

Кофи Анан, Генерален секретар на ООН

Статията в сдържан и умерен тон разглежда съвременните проблеми пред Организацията на обединените нации, най-вече тези, свързани със сигурността и решаването на глобалните проблеми. Посочват се променените изисквания в сравнение с епохата на раждането на световната организация, както и някои неизменни начала и цели, наложили създаването и. Авторът информира за някои по-важни идеи за трансформация на ООН, с оглед по-успешната реализация на колективна сигурност в световен мащаб, премахването на бедността и обезпечаването на човешките права. Предпазливо се прокарва тезата, че едностранните силови действия за решаване на проблемите не създават трайна основа за световен мир и просперитет.

Пълен текст - pdf: PDF document 2 ООН- време за промяна.pdf

Година: 2005 Брой: 3
Автор/и: Доц. д-р Васил Сивов
Заглавие: Глобализация и европеизация - трансформация на международните структури
Резюме:

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕВРОПЕИЗАЦИЯ - ТРАНСФОРМАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТРУКТУРИ

Доц. д-р. Васил Сивов

Известен със своите неортодоксални схващания по глобалните и международните проблеми, авторът прави сравнителен анализ на двете основни тенденции в съвременния международен живот. Той обръща внимание на интересите, стоящи зад всяка от тях и посочва противопоставянето им като борба между моноцентричната, американо-хегемонистична тенденция, и проевропейската интегративна идея.

Пълен текст - pdf: PDF document 3 Глобализация и европеизация - трансформация на международните структури.pdf

Година: 2005 Брой: 3
Автор/и: Проф.д-р Евгени Танчев
Заглавие: Международни и европейски правни стандарти на демократичните избори
Резюме:

МЕЖДУНАРОДНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВНИ СТАНДАРТИ В ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ИЗБОРИ

Проф. д-р. Евгени Танчев

В статията си известният наш юрист-конституционалист прави обстоен разбор на възникването на съвременните изборни правни стандарти, проследява развитието им в юридическата и политическа среда на съвременната национална държава и се спира на фактическото им съдържание в съвременната обстановка - тема, имаща най-пряко отношение към подготовката на България за влизането и в Европейския съюз.

Пълен текст - pdf: PDF document 4 Международни и европейски правни стандарти на демократичните избори.pdf

Година: 2005 Брой: 3
Автор/и: Д-р Нора Димитрова
Заглавие: Венецуела - ново лице в Латинска Америка (Уго Чавес в голямата политика)
Резюме:

ВЕНЕСУЕЛА - НОВО ЛИЦЕ В ЛАТИНСКА АМЕРИКА

Д-р Нора Димитрова

В статията се разглеждат усилията на президента на страната Уго Чавес да защити националните интереси и да постигне независимост и прогрес, срещу съпротивата на местните Комирадорси сили и чуждестраните монополи.

Пълен текст - pdf: PDF document 5 Венесуела - ново лице в Латинска Америка (Уго Чавес в голямата политика).pdf

Година: 2005 Брой: 3
Автор/и: Ст.н.с. д-р. Николай Георгиев
Заглавие: Мисията на Стойчо. Мошанов през август 1944, опит за нов прочит
Резюме:

МИСИЯТА НА СТОЙЧО МОШАНОВ ПРЕЗ АВГУСТ 1944 Г., ОПИТ ЗА НОВ ПРОЧИТ

Ст.н.с. Николай Георгиев

Наред с известните факти около опитите на българското правителство да излезе с минимални загуби от войната чрез уговорена капитулация, авторът показва от нов ъгъл на зрение няколко по-важни факта: - пълната липса на единство и визия около националната политика, характерна за българската „европейска демокрация", дотогава съюзник на хитлеристка Германия; - фактическата некадърност на българския дипломатически апарат да се справи с елементарни проучвателни, сондажни и преговорни функции; - истината за перманентната корупция, невежество и деморализация на българския политически елит, неспособен да изведе страната от рискова ситуация, което е по силите само на авторитарни, но далновидни личности и сили като цар Борис III и следдеветосептемврийските отечественофронтовски лидери. Този извод буди асоциации и със съвременната обстановка.

Пълен текст - pdf: PDF document 6 Мисията на Стойчо. Мошанов през август 1944, опит за нов прочит.pdf

Година: 2005 Брой: 3
Автор/и: Д-р Панайот Карамихайлов
Заглавие: Избори 2005 и външната политика на страната - заключения от една студентска прогноза
Резюме:

ИЗБОРИ '2005' И ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА СТРАНАТА

Д-р Панайот Карамихайлов

Анализира се накратко студентска прогноза-изследване за евентуалните изборни резултати от 25 юни 2005 г. и външнополитическите потребности на страната. Отчитат се успехите и неуспехите на проучването и техните причини, като основно внимание се обръща на изводите за външната политика, съдържащи принципни различия с външнополитическите платформи на по-важните политически сили.

Пълен текст - pdf: PDF document 7 Избори 2005 и външната политика на страната - заключения от една студентска прогноза.pdf