Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2008 Брой: 4
Автор/и:
Заглавие: корица на броя
Резюме:


Пълен текст - pdf: Image (JPEG) koritsa.jpg

Година: 2008 Брой: 4
Автор/и:
Заглавие: Редакционна колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.1 red-kolegiya.pdf

Година: 2008 Брой: 4
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:

Съдържание

Вероника Стоилова
Кипърският въпрос като проблем на международните отношения на Балканите - 1955 - 1983 г. Характеристики и еволюция/ 11

Елена Чурукова
Европейската стратегия за сигурност и отбрана в отношенията между страните от НА ТО и ЕС / 28

Пламена Златева
Българо-македонските отношения от гледна точка на българската външна политика/ 42

Елиз Бохосян
Анализ на българо-македонските отношения/ 59

Сергей Дубенко
Македонско-българските отношения след 1991 г. / 71

Сабрина Калъч
Българо-македонските отношения - поглед от България / 90

Георги Стоев
Българо-македонските отношения в периода 1991 - 2008 г. Поглед от България / 96

Анелия Стефанова
Югославия и начеването на кризата в зората на новия световен ред / 108

Алексей Поглубко
Българо-украинските отношения/ 120

България в Европейския съюз, Европейският съюз в България и моето място сред тях

Райна Михалева Първа награда / 132

Мариета Мицева Втора награда / 136

Росен Григоров Трета награда / 140

Васил Ставрев Извънредна награда / 144

Нашите автори / 146

Съдържание на броевете от 2008 г. / 149

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 sadarjanie.pdf

Година: 2008 Брой: 4
Автор/и: Вероника Стоилова
Заглавие: Кипърският въпрос като проблем на международните отношения на Балканите - 1955 - 1983 г. Характеристики и еволюция
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 1 Кипърският въпрос като проблем на международните отношения на Балканите - 1955 - 1983 г. Характеристики и еволюция.pdf

Година: 2008 Брой: 4
Автор/и: Елена Чурукова
Заглавие: Европейската стратегия за сигурност и отбрана в отношенията между страните от НА ТО и ЕС
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 2 Европейската стратегия за сигурност и отбрана в отношенията между страните от НАТО и ЕС.pdf

Година: 2008 Брой: 4
Автор/и: Пламена Златева
Заглавие: Българо-македонските отношения от гледна точка на българската външна политика
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 3 Българо-македонските отношения от гледна точка на българската външна политика.pdf

Година: 2008 Брой: 4
Автор/и: Елиз Бохосян
Заглавие: Анализ на българо-македонските отношения
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 4 Анализ на българо-македонските отношения.pdf

Година: 2008 Брой: 4
Автор/и: Сергей Дубенко
Заглавие: Македонско-българските отношения след 1991 г.
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 5 Македонско-българските отношения след 1991 г..pdf

Година: 2008 Брой: 4
Автор/и: Сабрина Калъч
Заглавие: Българо-македонските отношения - поглед от България
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 6 Българо-македонските отношения - поглед от България.pdf

Година: 2008 Брой: 4
Автор/и: Георги Стоев
Заглавие: Българо-македонските отношения в периода 1991 - 2008 г. Поглед от България
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 7 Българо-македонските отношения в периода 1991 - 2008 г. Поглед от България.pdf