Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2005 Брой: 1
Автор/и: Архивите проговарят
Заглавие: Срещата в Малта 2-3 декември 1989 между М.Горбачов и Дж. Буш
Резюме:

СРЕЩАТА В МАЛТА (2-3 ДЕКЕМВРИ 1989) МЕЖДУ М.ГОРБАЧОВ И ДЖ.БУШ
- Архивен материал

Включва основната част от стенограмата на известната среща, в която, без да са зафиксирани документално т.нар. малтенски договорености, ясно личат компромисите на Горбачов, настъпателната тактика на Буш, и "ничията земя", която двамата световни лидери продължават да си оспорват.

Пълен текст - pdf: PDF document 9 Срещата в Малта 2-3 декември 1989 между М.Горбачов и Дж. Буш.pdf

Година: 2005 Брой: 1
Автор/и: Ст.н.с.А.Евтимов и гл.ас. Г.Белчева
Заглавие: Българската външна политика 1878-2004 г. в дати и събития
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 10 Българската външна политика 1878-2004 г. в дати и събития.pdf

Година: 2005 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: Нашите автори
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 11 Hашите автори.pdf

Година: 2005 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: Резюмета
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 12 Резюмета.pdf

Година: 2004 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: корица на броя
Резюме:


Пълен текст - pdf: Image (JPEG) koritsa.jpg

Година: 2004 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: Редакционна колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.1 red-kolegiya.pdf

Година: 2004 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:

Съдържание
От издателя

Интервю с председателя на Издателския' съвет
Проф. д-р Александър Воденичаров, член на Висшия съдебен съвет, декан на Правно-историческия факултет /5

Нашето послание

Доц. д-р Милан Миланов, главен редактор
Външната политика на България и ролята на академичната мисъл /8

Политическа панорама

Чл. кор. Георги Марков
125 години независима България между васалността и ограничения суверенитет /15

Доц. д-р Йордан Величков
САЩ и проблемите на Персийския залив в началото на XXI век  /27

Доц. д-р Искра Баева
Балканите, България и Русия - заедно или поотделно по пътя към Европейския съюз .../39

Жан-Лу Кюн-Делфорж,
посланик на Република Франция
Международният закон - ключ към международната стабилност  / 44

Ст. н. с. Николай Котев
От афганистанското гнездо на осите към съвременния тероризъм . ./49

Теория, право, история

Проф. д-р Евгени Александров
Актуални тенденции в теорията на международните отношения  /70

Проф. д-р на юрид. науки Владимир Котляр
Иракският казус и международното право . /89

Проф. д-р Николай Кочев
Към въпроса за външнополитическата роля на християнството  /102

Научно-информационен блок

Д-р Анастас Саморанов
Симеон Сакс-Кобургготски като държавник и дипломат  /121

Архивите проговарят

Каква трябва да бъде американската позиция спрямо Тито - Американски дипломатически доклад ....... /136

Информация за съветско-югославските отношенияф Разузнавателен доклад ..... /137

В помощ на студента-международник

Проф. Шарл-Етиен Лагас
Силовите стълбове на Европейския съюз . /144

Аврора Георгиева
Системата на мирните договори след Първата световна война./157

Нашите автори. /194

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 sadarjanie.pdf

Година: 2004 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: Интервю с председателя на Издателския' съвет Проф. д-р Александър Воденичаров, член на Висшия съдебен съвет, декан на Правно-историческия факултет
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 1 Интервю с председателя на Издателския съвет Проф. д-р Александър Воденичаров, член на Висшия съдебен съвет, декан на Правно-историческия факултет.pdf

Година: 2004 Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Милан Миланов, главен редактор
Заглавие: Външната политика на България и ролята на академичната мисъл
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 2 Външната политика на България и ролята на академичната мисъл.pdf

Година: 2004 Брой: 1
Автор/и: Чл. кор. Георги Марков
Заглавие: 125 години независима България между васалността и ограничения суверенитет
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 3 125 години независима България между васалността и ограничения суверенитет.pdf