Публикации

.

Година: 2005
Брой: 2
Автор/и: Фахми Юсеф Хадо
Заглавие: Привилегии и имунитети на дипломатическото представителство
Резюме:

ПРИВИЛЕГИИ И ИМУНИТЕТИ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Фахми Юсеф Хадо, докторант

В тази статия се разглеждат теоретическите основи на съвременния правов режим на дипломатическите представителства, а също така конкретните измерения на техния сегашен статут: привилегии и имунитети на главата на дипломатическото представителство и неговите членове, привилегии и имунитети свързани с функционирането на посолството, правото на дипломатическо убежище в неговата сграда, неприкосновеността на архивите и документацията му.

Пълен текст - pdf: PDF document 7 Привилегии и имунитети на дипломатическото представителство.pdf