Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2016 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: корица на броя
Резюме:


Пълен текст - pdf: Image (JPEG) koritsa.jpg

Година: 2016 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: Редакционна колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.1red-kolegiya.pdf

Година: 2016 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:

Съдържание
Национална кръгла маса „Национална сигурност и миграционен натиск рискове и решения“, проведена през 11 април 2016 г. в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

Проф. д-р Веселин Вучков
Встъпление / 7

Проф. д-р, полк. (о.з.) Стойко Стойков
Предизвикателството на дилемата за сигурност – или какво не искаме да знаем за сигурността? / 10

Д-р Тихомир Стойчев
Фактори, състояния и изводи за сигурността / 34

Гл. ас. д-р Спас Ташев
Демографски анализ на ролята на Турция като регулатор на миграционния натиск към Европа / 54

Старший преподаватель кандидат юридических наук Емец ОлегНиколаевич
Государственная политика Украины в сфере реформирования правоохранительных органов / 67

Проф. д-р Габриела Белова, доц. д-р Николай Марин
Mноговекторни измерения на сигурността в Черноморския регион / 81

Доц. д-р Валентин Василев, доц. д-р Димитрина Стефанова
Вътрешните комуникации в публичната сфера и ролята им в управлението на кризисни ситуации / 91

Ст. преподавател д-р Милорад Йорданов
Защита правата на пострадалите от престъпления от Организацията на обединените нации / 102

д-р Елена Фичерова
Правни аспекти на предоставянето на статут на бежанец / 116

Симона Василева, Янита Атанасова
Теоретични и правни аспекти на миграционния контрол / 129

Снежана Топалова
Някои аспекти от превантивната дейност на органите за издаване и контрол на документите за самоличност и миграцията на населението, по противодействието на тероризма / 136

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 съдържание.pdf

Година: 2016 Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Веселин Вучков
Заглавие: Встъпление
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 1 Встъпление.pdf

Година: 2016 Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р, полк. (о.з.) Стойко Стойков
Заглавие: Предизвикателството на дилемата за сигурност – или какво не искаме да знаем за сигурността?
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 2 Предизвикателството на дилемата за сигурност – или какво не искаме да знаем за сигурноста.pdf

Година: 2016 Брой: 1
Автор/и: Д-р Тихомир Стойчев
Заглавие: Фактори, състояния и изводи за сигурността
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 3 Фактори, състояния и изводи за сигурността.pdf

Година: 2016 Брой: 1
Автор/и: Гл. ас. д-р Спас Ташев
Заглавие: Демографски анализ на ролята на Турция като регулатор на миграционния натиск към Европа
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 4 Демографски анализ на ролята на Турция като регулатор на миграционния натиск към Европа.pdf

Година: 2016 Брой: 1
Автор/и: Старший преподаватель кандидат юридических наук Емец Олег Николаевич
Заглавие: Государственная политика Украины в сфере реформирования правоохранительных органов
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 5 Государственная политика Украины в сфере реформирования правоохранительных органов.pdf

Година: 2016 Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Габриела Белова, доц. д-р Николай Марин
Заглавие: Mноговекторни измерения на сигурността в Черноморския регион
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 6 Mноговекторни измерения на сигурността в Черноморския регион,.pdf

Година: 2016 Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Валентин Василев, доц. д-р Димитрина Стефанова
Заглавие: Вътрешните комуникации в публичната сфера и ролята им в управлението на кризисни ситуации
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 7 Вътрешните комуникации в публичната сфера и ролята им в управлението на кризисни ситуации.pdf