Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и: Проф. д-р Габриела Белова
Заглавие: Още веднъж за правата на човека
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF документ Още веднъж за правата на човека.pdf

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и:
Заглавие: Всеобща декларация за правата на човека
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF документ Всеобща декларация за правата на човека.pdf

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и:
Заглавие: Харта на основните права на Европейския съюз
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF документ Харта на основните права на Европейския съюз.pdf

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и:
Заглавие: Европейска конвенция за правата на човека
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF документ Европейска конвенция за правата на човека.pdf

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и:
Заглавие: Нашите автори
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF документ Нашите автори.pdf

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и: Доц. д-р Йордан Дойков, УниБИТ
Заглавие: Ситуационен външнополитически анализ в областта на сигурността/ 208
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF документ Ситуационен външнополитически анализ в областта на сигурността.pdf

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и:
Заглавие: In memoriam
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF документ In memoriam.pdf

Година: 2018 Брой: 1-2
Автор/и:
Заглавие: Нашите автори
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF документ Нашите автори.pdf

Година: 2017 Брой: 1/2
Автор/и:
Заглавие: корица
Резюме:


Пълен текст - pdf: Image (JPEG) Korica_2017_1-2.jpg

Година: 2017 Брой: 1/2
Автор/и:
Заглавие: Редакционна колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF документ 0.1red-kolegiya.pdf