Публикации

.

Година: 2019
Брой: 1
Автор/и: Д-р Пламена Караиванова
Заглавие: Отбранителният пакет на Европейския съюз – стратегически документи
Резюме:

ОТБРАНИТЕЛНИЯТ ПАКЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

 

Д-р Пламена Караиванова, началник на отдел „Европейски съюз и международни организации“, Министерство на отбраната

 

Резюме: Настоящата студия разглежда основните документи в рамките на отбранителното измерение на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, които бяха създадени в изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС по външната политика и политиката за сигурност. Представени са техните цели и съдържание, както и някои от позициите на България в процеса на разработването и приемането им.

Ключови думи: ОПСО, Глобална стратегия, План за изпълнение на Глобалната стратегия в областта на сигурността и отбраната, План за действие за европейска отбрана, Документ за размисъл за бъдещето на европейската отбрана, Европейски фонд за отбрана, Съвместна декларация НАТО-ЕС.

Пълен текст - pdf: PDF document Отбранителният пакет на Европейския съюз – стратегически документи.pdf