Публикации

.

Година: 2005
Брой: 1
Автор/и: Архивите проговарят
Заглавие: Срещата в Малта 2-3 декември 1989 между М.Горбачов и Дж. Буш
Резюме:

СРЕЩАТА В МАЛТА (2-3 ДЕКЕМВРИ 1989) МЕЖДУ М.ГОРБАЧОВ И ДЖ.БУШ
- Архивен материал

Включва основната част от стенограмата на известната среща, в която, без да са зафиксирани документално т.нар. малтенски договорености, ясно личат компромисите на Горбачов, настъпателната тактика на Буш, и "ничията земя", която двамата световни лидери продължават да си оспорват.

Пълен текст - pdf: PDF document 9 Срещата в Малта 2-3 декември 1989 между М.Горбачов и Дж. Буш.pdf