Публикации

.

Година: 2005
Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Николай Кочев
Заглавие: Ислямът като генезис на външнополитическо мислене
Резюме:

ИСЛЯМЪТ КАТО ГЕНЕЗИС НА ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ

Проф. д-р Николай Кочев

Статията е втора част от публикуваното в "Международна политика" изследване от три части, в което се разглежда въздействието на някои основни постулати на ислямската религия върху международните отношения на възприелите я общества и държави. Тя акцентира върху ранния и особено активен период на Исляма като философия и идеология. Авторът, извстен специалист по история на религиите, обръща внимание на физико-географската, етническа и духовна среда, в която възниква исляма, неговата същност като приемник на християнството, юдеизма, други евразийски култове. Проф. Н. Кочев обръща внимание на универсалистките и глобалистични претенции на Исляма, отразяващи стремежа на арабските номадски племена към оцеляване, победа и господство в тяхното сурово природно и международно обкръжение. Тези стереотипи и традиции са живи и до днес и намират израз в активно противопоставяне на чужди култури и влияния.

Пълен текст - pdf: PDF document 8 Ислямът като генезис на външнополитическо мислене.pdf