Публикации

.

Година: 2005
Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р инж. Здравко Гъргаров
Заглавие: Глобализацията - предизвикателството пред съвременната икономик
Резюме:

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА-ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ПРЕД СЪВРЕМЕННАТА ИКОНОМИКА

Доц. д-р инж. Здравко Гъргаров

Материалът дава панорама на глобалните проблеми, предизвикани от икономическото и социално развитие на границата на двете хилядолетия. Авторът обръща внимание на такива глобални последици от това развитие, като изчерпването на природните ресурси, замърсяването на околната среда, демографския скок, и много други. Във фокуса на изследването са и социалните последици, като например нарастващата пропаст "бедни-богати". Само най-богати личности на планетата притежават богатства, чиято стойност се равнява на годишния национален доход на 48 бедни страни - около 114 от държавите в света. Задълбочаването на тази тенденция зарежда с опасни конфликти все по-гъстата мрежа от взаимозависимости, която оплита световния социум. Като изход авторът вижда една нова стратег~я на разумно удовлетворяване на потребностите, и грижа за възстановяването на едничкия извор на човешкото съществуване от милиони години насам - природната среда.

Пълен текст - pdf: PDF document 7 Глобализацията – предизвикателството пред съвременната икономика.pdf