Публикации

.

Година: 2005
Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Пламен Пантев
Заглавие: Съвременната международна среда и българската политика за сигурност
Резюме:

СЪВРЕМЕННАТА МЕЖДУНАРОДНА СРЕДА И БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ

Доц. д-р Пламен Пантев

Известният наш специалист по въпросите на националната сигурност и евроатлантическата ориентация на България предлага интересен анализ на българските подходи към международните проблеми. Основна негова теза е необходимостта от национална стратегия за сигурност като органичен елемент от коалиционната стратегия на НАТО и интеграционната на ЕС. Две са основните ударения в концепцията на доц. П. Пантев - че България следва винаги да се съобразява с факта, че САЩ са глобален център на влияние и да поддържа специални отношения с тях, а също така да играе водеща роля в "европеизирането на Балканите". Под това той разбира няколко аспекта на въпроса. Единият от тях е да не се допусне балканските несъгласия да внесат разцепление в НАТО и ЕС, или между тях. Другият е, да се култивират цивилизовани норми на взаимоотношения между самите балкански държави, да се съдейства за тяхното приобщаване към по-големите и високоорганизирани международни структури.

Пълен текст - pdf: PDF document 3 Съвременната международна среда и българската политика за сигурност.pdf