Публикации

.

Година: 2005
Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р. Александър Воденичаров
Заглавие: За честна и просветена външнополитическа дискусия
Резюме:

ЗА ЧЕСТНА И ПРОСВЕТЕНА ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКА ДИСКУСИЯ

Проф. д-р. Александър Воденичаров

В уводно обращение от името на издателя авторът разглежда необходимостта от обществен дебат по въпросите на външната политика, като се имат предвид актуалните външнополитически задачи от национално значение. Той разглежда подобна дискусия като сърцевина на демократичния процес и найдобра гаранция за правилен избор на решения. Предлага инициативата по този въпрос да се поеме от академичните среди. Проф. Воденичаров излиза с идея за ежегодно провеждане на междууниверситетска "кръгла маса" по външната политика и за конкурс за най-обоснована външнополитическа прогноза на страниците на сп. "Международна политика".

Пълен текст - pdf: PDF document 1 За честна и просветена външнополитическа дискусия.pdf