Публикации

.

Година: 2005
Брой: 2
Автор/и: Велизар Енчев
Заглавие: Военната и политическа ситуация в Западните Балкани през 1941-1945 г.
Резюме:

ПОЛИТИЧЕСКАТА И ВОЕННАТА СИТУАЦИЯ В, ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ (СЪРБИЯ,ХЪРВАТИЯ, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА И ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ)
ПРЕЗ 1941-1945 г.

Велизар Енчев

В този интересен исторически обзор, подкрепен с аналитични обобщения, авторът, известен специалист по югославските проблеми, разкрива зловещата панорама, типичн:а за повечето многонационални' страни в тежките години на Втората световна война. Борбата срещу хитлеристите и техните съюзници .конфликтно се ~.засича" със стремежа на различните националности към независимост, получава се ситуация „всеки срещу всеки". В подобна хаотична битка за унищожение и оцеляване, даже обективно справедливата кауза се оказва опорочена от непростимата в исторически план колаборация с фашизма, взаимните жестокости и общ деструктивизъм.

Пълен текст - pdf: PDF document 13 Военната и политическа ситуация в Западните Балкани през 1941-1945 г..pdf