Публикации

.

Година: 2005
Брой: 2
Автор/и: Ас. Яник Дюран
Заглавие: Франция и проблемите с ратификацията на Договора за Конституция на Европа
Резюме:

ФРАНЦИЯ И ПРОБЛЕМИТЕ С РАТИФИКАЦИЯТА НА ДОГОВОРА ЗА КОНСТИТУЦИЯ НА ЕВРОПА

Ас. Яник Дюран

Авторът на това изказване пред Международна студентска кръгла маса изследва причините и факторите за усложняването на конституционния процес. При френския случай е характерна държавната воля за запазване на защитени и неприкосновени области с ограничаване на европейското влияние. В същото време Конституционният договор, който сега е в процес на ратификация в 25-те страни-членки, а във Франция с референдум, отваря врата за възможно обединяване на различните нива за решения, въвеждайки по-ясни и лесни за използване правила на играта. Той е оптимист, че независимо от френското гласуване, пред европейското обединяване се открива „нова ера".

Пълен текст - pdf: PDF document 11 Франция и проблемите с ратификацията на Договора за Конституция на Европа.pdf