Публикации

.

Година: 2005
Брой: 2
Автор/и: Йоанна Чорева
Заглавие: Стремежът на Югославия към регионално лидерство (1944-1948 г.)
Резюме:

СТРЕМЕЖЪТ НА ЮГОСЛАВИЯ КЪМ РЕГИОНАЛНО ЛИДЕРСТВО (1944-1948 г.)

Йоанна Чорева, студентка

Авторката разглежда югославската политика през този период като амбициозна и в същото време прагматична, изцяло мотивирана от националния интерес, а не от идейни или ценностни съображения. Тя не се колебае да си служи с всевъзможни дипломатически средства и начини за нейното постигане. В югославската външна политика през този период всеки външнополитически ход е премерен и в рамките на набелязаната хегемонистична стратегия. И ако тази щ политика не води до реализация на стратегическите планове, това се дължи не на грешки в тактиката, а на пасивната и активна съпротива на множество международни субекти, имащи противополжни или несхождащи се интереси с тези на Белград.

Пълен текст - pdf: PDF document 9 Стремежът на Югославия към регионално лидерство (1944-1948 г.).pdf