Публикации

.

Година: 2005
Брой: 3
Автор/и: В помощ на студента международиик
Заглавие: Виенска конвенция за дипломатическите отношения 1961
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 9 Виенска конвенция за дипломатическите отношения 1961.pdf