Публикации

.

Година: 2005
Брой: 3
Автор/и: Д-р Панайот Карамихайлов
Заглавие: Избори 2005 и външната политика на страната - заключения от една студентска прогноза
Резюме:

ИЗБОРИ '2005' И ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА СТРАНАТА

Д-р Панайот Карамихайлов

Анализира се накратко студентска прогноза-изследване за евентуалните изборни резултати от 25 юни 2005 г. и външнополитическите потребности на страната. Отчитат се успехите и неуспехите на проучването и техните причини, като основно внимание се обръща на изводите за външната политика, съдържащи принципни различия с външнополитическите платформи на по-важните политически сили.

Пълен текст - pdf: PDF document 7 Избори 2005 и външната политика на страната - заключения от една студентска прогноза.pdf