Публикации

.

Година: 2005
Брой: 2
Автор/и: Григорий Иванов
Заглавие: Раждането на външната политика на съвременен Казахстан
Резюме:

РАЖДАНЕТО НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА СЪВРЕМЕНЕН КАЗАХСТАН

Григорий Иванов, студент

Статията представлява изчерпателен очерк за вънщнополитическата дейност на казахста:нското ръководство през 1991-1995 г., когато се поставят основите на независимата казахстанска държавност. Очертани са приоритетите на самостоятелен Казахстан, на първо място укрепването на отношенията в ОНД и тясното сътрудничество с Руската федерация, връзките с големите азиатски страни, новите отношения със САЩ и западноевропейските държави. · Формулиран е изводът, че тази геополитически рационална и уравновесена политика на страната е причина за нейния международен авторитет и вътрешна стабилизация.

Пълен текст - pdf: PDF document 6 Раждането на външната политика на съвременен Казахстан.pdf