Публикации

.

Година: 2005
Брой: 2
Автор/и: Ахмад Мохсен Мансур
Заглавие: Сирия на кръстопътя на близкоизточните интереси
Резюме:

СИРИЯ НА КРЪСТОПЪТЯ НА БЛИЗКОИЗТОЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ

Ахмад Мохсен Мансур, докторант

Материалът разкрива особената роля на Сирия в израелско-арабския конфликт и по-специално значението й за външната политика на големите извънрегионални сили, участващи в усилията за урегулиране на проблема. Той оценява нейното „пивотно" значение както в светлината на историческото наследство, така и на принципната съвременна позиция на държавата, придържаща се към международното право и резолюциите на ООН. Това респектира великите сили и m подтиква да работят за продуктивен диало.г между арабските страни и Израел. В същото време той констатира, че продължаващата конфронтация дава основания на Съединените щати да изолират и заплашват Сирия със силово въздействие от иракски тип.

Пълен текст - pdf: PDF document 5 Сирия на кръстопътя на близкоизточните интереси.pdf