Публикации

.

Година: 2005
Брой: 3
Автор/и: Проф.д-р Евгени Танчев
Заглавие: Международни и европейски правни стандарти на демократичните избори
Резюме:

МЕЖДУНАРОДНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВНИ СТАНДАРТИ В ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ИЗБОРИ

Проф. д-р. Евгени Танчев

В статията си известният наш юрист-конституционалист прави обстоен разбор на възникването на съвременните изборни правни стандарти, проследява развитието им в юридическата и политическа среда на съвременната национална държава и се спира на фактическото им съдържание в съвременната обстановка - тема, имаща най-пряко отношение към подготовката на България за влизането и в Европейския съюз.

Пълен текст - pdf: PDF document 4 Международни и европейски правни стандарти на демократичните избори.pdf