Публикации

.

Година: 2005
Брой: 2
Автор/и: Д-р Милена Калфова
Заглавие: Националното съзнание на босненските мюсюлмани и постдейтънска Босна
Резюме:

НАЦИОНАЛНОТО СЪЗНАНИЕ НА БОСНЕНСКИТЕ МЮСЮЛМАНИ И ПОСТДЕЙТЪНСКА БОСНА

Д-р Милена Калфова

Авторката прави кратък, но съдържателен исторически обзор на националния въпрос на територията на Босна-Херцеговина. Нейна отправна точка е ислямизацията на част от сръбския етнос по време на османското господство. Това води логично до дистацирането му от останалото славянско население, и обособяването му в специфична група с претенции за националност - бошнячество. По-късно, под натиска на различни интереси, идващ както отвън, така и отвътре, в този периметър се извършват различни национални експерименти („югославска" и „мюсюлманска" нация). Настоявайки на своята „боmняческа „ нация след разпада на СРЮ, мюсюлманския елемент фактически желае да монополизира босненския суверенитет, в ущърб на правата на другите славянски народности и групи. Роля в това отношение играе както верската непримиримост на Исляма, така и чуждестранната намеса за влияние в региона.

Пълен текст - pdf: PDF document 4 Националното съзнание на босненските мюсюлмани и постдейтънска Босна.pdf