Публикации

.

Година: 2005
Брой: 3
Автор/и: Доц. д-р Васил Сивов
Заглавие: Глобализация и европеизация - трансформация на международните структури
Резюме:

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕВРОПЕИЗАЦИЯ - ТРАНСФОРМАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТРУКТУРИ

Доц. д-р. Васил Сивов

Известен със своите неортодоксални схващания по глобалните и международните проблеми, авторът прави сравнителен анализ на двете основни тенденции в съвременния международен живот. Той обръща внимание на интересите, стоящи зад всяка от тях и посочва противопоставянето им като борба между моноцентричната, американо-хегемонистична тенденция, и проевропейската интегративна идея.

Пълен текст - pdf: PDF document 3 Глобализация и европеизация - трансформация на международните структури.pdf