Публикации

.

Година: 2005
Брой: 3
Автор/и: Кофи Анан, Генерален секретар на ООН
Заглавие: ООН: време за промяна
Резюме:

ООН: ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА

Кофи Анан, Генерален секретар на ООН

Статията в сдържан и умерен тон разглежда съвременните проблеми пред Организацията на обединените нации, най-вече тези, свързани със сигурността и решаването на глобалните проблеми. Посочват се променените изисквания в сравнение с епохата на раждането на световната организация, както и някои неизменни начала и цели, наложили създаването и. Авторът информира за някои по-важни идеи за трансформация на ООН, с оглед по-успешната реализация на колективна сигурност в световен мащаб, премахването на бедността и обезпечаването на човешките права. Предпазливо се прокарва тезата, че едностранните силови действия за решаване на проблемите не създават трайна основа за световен мир и просперитет.

Пълен текст - pdf: PDF document 2 ООН- време за промяна.pdf