Публикации

.

Година: 2005
Брой: 2
Автор/и: Благой Цонев
Заглавие: Съвременните монархически семейства в Европа
Резюме:

МОНАРХИЧЕСКИТЕ СЕМЕЙСТВА В ЕВРОПА

Благой Цонев, студент

Материалът съдържа в сбита форма основни факти за „мопархическата мрежа" в съвремепна Европа, във вид на някои по-значими царстващи и детронирани фамилии: Сакс-Кобург-Гота, Бурбони, Хохенцолерни, Хабсбурги, Глюксбург и др. Авторът стига до заключението, че макар да е изживяна исторически, монархията не е изживяна политически. Тя все още играе роля и като символ, и като механизъм на дадена национално-обществена система .. Някои съвременни философи и политици дори И предсказват някакво възраждане.

Пълен текст - pdf: PDF document 14 Съвременните монархически семейства в Европа.pdf