Публикации

.

Година: 2005
Брой: 3
Автор/и: Проф. д-р Александър Воденичаров
Заглавие: Необходимо е да се утвърждава дисциплината „Международни отношения"
Резюме:

НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ УТВЪРЖДАВА ДИСЦИПЛИНАТА „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ"

Проф. д-р. Александър Воденичаров

Председателят на Издателско-редакционния съвет обръща внимание върху някои проблеми, свързани с институционното утвърждаване на тази модерна академична дисциплина и призовава за нейното развитие като пълноценна мултидисциплинарна наука, пряко свързана с бъдещето на страната и нейното плодотворно участие в международния живот.

Пълен текст - pdf: PDF document 1 Необходимо е да се утвърждава дисциплината Международни отношения.pdf