Публикации

.

Година: 2005
Брой: 3
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:

Съдържание

От издателя
Проф. д-р Александър Воденичаров
Необходимо е да се утвърждава дисциплината „Международни отношения" /5

Политика, право, история

Кофи Анан
ООН: време за промяна /10

Доц. д-р Васил Сивов
Глобализация и европеизация - трансформация на международните структури /24

Проф.д-р Евгени Танчев
Международни и европейски правни стандарти на демократичните избори  /33

Д-р Нора Димитрова
Венецуела - ново лице в Латинска Америка (Уго Чавес в голямата политика)  /59

Ст.н.с. д-р. Николай Георгиев
Мисията на Стойчо. Мошанов през август 1944, опит за нов прочит  /87

Научно-информационен блок

Д-р Панайот Карамихайлов
Избори 120051 и външната политика на страната - заключения от една студентска прогноза  /121

Архивите проговарят
Последните преговори на Чаушеску (декември 1989)  /126

В помощ на студента международиик
Виенска конвенция за дипломатическите отношения 1961  /141

За нашите автори  /161

Резюмета /163

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 sadarjanie.pdf