Публикации

.

Година: 2005
Брой: 4
Автор/и: Архивите проговарят
Заглавие: Убийството на президента Кенеди като проблем на съветско-американските отношения (Материали от „Елциновия архив")
Резюме:

УБИЙСТВОТО НА ПРЕЗИДЕНТА КЕНЕДИ КАТО ПРОБЛЕМ НА СЪВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

В подбраните четири шифрограми )между съветското посолство във Вашингтон и Центъра през 23-30 ноември 1963 г. са изложени съветските колебания дaли да се информират САЩ за „съветското минало" на убиеца на Кенеди. След като това е направено, се съобщава за благоприятната американска реакция. Прави се изводът, че фактически се потвърждава съветската и международно-обществена оценка за убийството.

Пълен текст - pdf: PDF document 11 Убийството на президента Кенеди като проблем на съветско-американските отношения.pdf