Публикации

.

Година: 2005
Брой: 4
Автор/и: Д-р Красимир Клисаров
Заглавие: „Циганският проблем" и националната сигурност на България
Резюме:

„ЦИГАНСКИЯТ ПРОБЛЕМ" И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ

Д-р Красимир Клисаров

Краткото изследване е до-голяма степен мотивирано от нашумелия напоследък обществен дебат за малцинствения проблем в България; повдигнат от „Атака" и други политически сили. Авторът прави заключението, че както и други аспекти на социалния живот на страната, така и ромският проблем е зареден с противоречия, които могат да предизвикат сътресения. Главното в тях не е някакъв етнически антагонизъм и несъвместимост, а сътресенията, които изпитват различните слоеве на населението от твърде неравния преход и неговите несправедливости. Наред с това са отразени и редица специфики - исторически, характерологични и др. които допринасят за усложняване на проблема.

Пълен текст - pdf: PDF document 10 Циганският проблем и националната сигурност на България.pdf