Публикации

.

Година: 2005
Брой: 4
Автор/и: Йоанна Чорева
Заглавие: Българо-руските отношения на най-високо равнище 2003-2004 г.
Резюме:

БЪЛГАРО~РУСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА НАЙ-ВИСОКО РАВНИЩЕ 2003-2004 Г.

Йоанна Чорева

Приведен е значителен Познавателен и друг фактически материал за проведените срещи и разговори между президентите на двете страни през указания период. Направени са обективни изводи за перспективния характер на постигнатите договорености. От полза би било да се Проведат и някои аналогии с предишни етапи през цоследните 15 години, за да се направят практически изводи за дългосрочните ефекти от подобен диалог.

Пълен текст - pdf: PDF document 9 Българо-руските отношения на най-високо равнище 2003-2004 г..pdf