Публикации

.

Година: 2005
Брой: 4
Автор/и: Гергана Кресналийска
Заглавие: Гражданското общество в Югоизточна Европа - необходимо условие за регионална стабилност?
Резюме:

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА - НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ ЗА РЕГИОНАЛНА СТАБИЛНОСТ?

Гергана Кресналийска

Авторката отделя доста място на анализа на самото понятие „гражданско общество" и позициите на различни авторитетни специалисти по този въпрос. Тя обосновано констатира „недостатъчността" на такова общество в балканските държави, и я свързва, наистина без достатъчно доказателствен материал, с различните проблеми на балканската политическа сцена през последните десетилетия.

Пълен текст - pdf: PDF document 8 Гражданското общество в Югоизточна Европа - необходимо условие за регионална стабилност.pdf