Публикации

.

Година: 2005
Брой: 4
Автор/и: Дънкан Пери
Заглавие: Македонският въпрос днес: американската гледна точка
Резюме:

МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС ДНЕС: АМЕРИКАНСКАТА ГЛЕДНА ТОЧКА

Дънкан Пери

Под това малко претенциозно заглавие американският публицист, анализатор и разузнавач се опитва да очертае новото централно място на македонския проблем при кардиналната промяна настъпила в международната система след 1989 г. Идеята е, че македонците са славяни, придобили собствена национална идентичност до голяма степен поради стремежа на съседите им да я осnорят. В редица случаи той допуска, че българският елемент е преобладавал исторически, но на съвременния етап реалността е друга. Периодът, в която е писан материалът - изразяващ и днес принципното американско разбиране - не отчита редица съвременни промени и процеси, които всъщност са в духа на тезите му.

Пълен текст - pdf: PDF document 7 Македонският въпрос днес американската гледна точка.pdf